Historik

Det var Skellefteå stad som för ungefär 100 år sedan började bygga kraftstationer i Skellefteälven. Fram till 40-talet var staden den enda ägaren av kraftverk och regleringar i älven men med tiden tillkom flera intressenter, bland andra Vattenfall Graningeverken och Boliden, som ägare av kraftstationer i älven.

SVF skapades eftersom vattenlagen och miljöbalken säger att om det finns fler intressenter som nyttjar samma vatten skall det finnas ett regleringsföretag som jämkar de olika intressena.

Under utbyggnadsperioden arbetade flera hundra människor inom SVF.  De stora uppgifterna bestod i att göra hydrologiska utredningar, sköta om skade- och skogsfrågor och att konstruera och bygga dammanläggningar.