Startsida

Skellefteälvens Vattenregleringsföretag (SVF) är ett företag som tillvaratar ägarnas och samhällets intressen inom vattenreglering.

Längs Skellefteälven som är ca 40 mil lång ligger femton kraftstationer. De använder samma vatten för att producera elkraft men alla stationer har inte samma ägare. Den totala normalårsproduktion är ca:4,2 TWh vilket utgör ungefär 6,5% av Sveriges totala vattenkraftproduktion.

SVF:s uppgift är bland annat att se till att regleringar sköts och utnyttjas optimalt så alla ägare får största möjliga utbyte av sina kraftproduktionsanläggningar.

 

För mer information se karta nedan.

Informationskarta (PDF, 127 kB) ››
Ladda hem Adobe acrobat reader ››