Om oss

SVF ansvarar för att erhållna tillstånd sköts enligt gällande villkor och utnyttjas på ett sådant sätt att att intressenterna Skellefteå Kraft, Vattenfall och Statkraft Sverige får största möjliga utbyte i sina kraftproduktionsanläggningar.

SVF insamlar, analyserar och bearbetar meteorolgiskt och hydrologiskt grundmaterial för att producera statistik och prognoser till sina intressenter.

Vi utför även arbeten fastställda enligt villkor för tillstånd t.ex. strandröjning, utprickning av båtleder samt handläggning av skadefrågor.

Viktiga arbetsområden är även:
- Dammsäkerhetsfrågor
- Flödesdimensioneringsberäkningar
- Flodvågsberäkningar
- Samordnad beredskapsplanering

 

SVF:s ägare

Skellefteå Kraft ››
Vattenfall ››
Statkraft Sverige ››