Information

El kan inte lagras utan produceras i samma ögonblick som den används. Att lagra vatten i regleringsmagasin är däremot möjligt. Efterfrågan på el är som störst under vinterhalvåret då den naturliga tillrinningen är låg. Genom vattenreglering kan man spara vatten under den vattenrika årstiden så det finns mer under den vattenfattiga vintern.

I Skellefteälvens övre lopp består älven av ett flertal sjöar. Dessa sjöar ger älven en speciell karaktär som kraftkälla men ger också landskapet sin speciella särart. Vid Storvavans utlopp lämnar älven det område som utgörs av sjöarna Sädvajaure, Rebnisjaure, Hornavan, Uddjaur och Storavan. Dessa sjöar är reglerade och fungerar som vattenmagasin. Det gör Skellefteälven till en av de bäst reglerade älvarna i landet.

Skellefteälven flyter genom kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Malå, Norsjö och Skellefteå – en sträcka på ungefär 40 mil. Längs älven ligger femton kraftstationer som producerar elkraft.

SVF Informationsbroschyr (PDF) ››
Schematisk bild Skellefteälven (PDF) ››